• usuń w góre w dół SDM - Opadły mgły, wstaje nowy d...