• usuń w góre w dół Ryszard Rynkowski - śpiewająco